Vasaloppen för alla löpare

Vasaloppet bjuder inte bara in skidåkare och cyklister till tävlingar och motion – sedan 2014 finns även en rad olika möjligheter för alla löpare därute.

  • Ultravasan 90 – Här är det 90 kilometeras terränglöpning från Sälen till Mora som gäller. För detta tävlingslopp måste man ha fyllt eller ska fylla 19 år det år loppet genomförs och deltagarna har 15 timmar på sig att genomföra loppet.
  • Ultravasan 45 – Detta tävlingslopp går från Oxberg till Mora med 45 kilometer terränglöpning. Åldersgränsen är även här 19 år och deltagarna har 11 timmar på sig att genomföra loppet.
  • Vasastafetten – Motionslopp och folkfest sedan 1991! Detta terränglopp mellan Sälen och Mora på 90 kilometer är ett laglopp för tio personer per lag. Sträckan delas upp mellan lagmedlemmarna där den kortaste sträckan är 4,5 kilometer jämfört med den längsta på 14,3 kilometer.
  • Vasakvartetten – Helt nytt terränglopp för löpare som vill delta i fyrmannalag, första upplagan kommer att gå den 19:e augusti 2017. Detta är alltså ett motionslopp på 90 kilometer från Sälen till Mora som delas upp i fyra delsträckor mellan varje lags fyra medlemmar. Deltagare måste här ha fyllt eller ska fylla 17 år det år loppet genomförs.