Kvinnor i Vasaloppet

Under lång tid var Vasaloppet en tävling som var förbehållen män – faktiskt långt in i vad de flesta anser som ”modern tid”. Den första kvinnan deltog visserligen i Vasaloppet år 1923, men att hon kunde anmäla sig berodde endast på att det var så otänkbart att en kvinna skulle delta att det inte fanns en regel mot det. Vid det efterföljande Vasaloppet, 1924, förbjöds sedan kvinnor från att delta.

Detta var ett förbud som höll i sig ända fram till 1981. Då släpptes damer för första gången in i Vasaloppet, även om det skulle dröja fram till 1997 innan det infördes en officiell damklass i tävlingen.

Sedan 1988 finns självklart också Tjejvasan, där deltagande är förbehållet kvinnor. Denna tävling går mellan Oxberg och Mora, och är 30 kilometer lång. Den arrangeras under Vasaloppsveckan.

Inkluderingen av kvinnor i Vasaloppet har självklart inneburit att antalet deltagare närmast fördubblats med åren. Det har gjort vissa moment av tävlingen, som starten, betydligt vanskligare, då risken är stor att man faller eller fälls när tusentals skidor och stavar ska sätta sig i rörelse samtidigt. Om du skulle råka ut för en olycka i samband med Vasaloppet eller ett annat skidlopp, och behöver akut tandvård, kan det därför vara bra att känna till att Distriktstandvården har akutmottagning.