Vasaloppet – mer än bara ett lopp

Vasaloppet har genom åren kommit att utvecklas till en stor organisation. I Vasaloppets vision  ligger vikten vid att man vill inspirera till individuell aktivitet men även ett starkt föreningsliv med omtanke till och samband med kultur och miljö.

Vad som inte många vet är att Vasaloppet arbetar kontinuerligt med just hållbarhet och förhåller sig sedan december år 2016 till en hållbarhetsstrategi som gäller fram till år 2022. De tre delar som ingår i hållbarhetsarbetet är miljöperspektivet, det sociala perspektivet samt det ekonomiska perspektivet som alla tre årligen ska följas upp för att resultat ska kunna utvärderas för ökad förståelse och förbättring.

På Vasaloppsarenan är målet att nolltolerans för nedskräpning ska fokuseras på för att bidra till en bättre miljö och sedan år 2006 är Vasaloppet miljömärkt av Håll Sverige Rent. Eftersom Vasaloppet är helt beroende av snö och därmed kyla så är just klimatfrågan extra viktig och miljöperspektivet innebär för Vasaloppet att just reducera sin påverkan på miljön. Detta försöker man göra genom kontrollering av val av transporter och drivmedel, effektivisering av snöläggning, större användning av miljövänliga maskiner samt undersökning av hur deltagarnas transport- och researrangemang ser ut. Då tusentals människor ska ta sig till och från arenan är det av stor betydelse att miljövänliga alternativ finns. Det är viktigt för Vasaloppet som en av världens största idrottsorganisatör att vara i framkant inom just miljöarbetet.

Gällande det sociala perspektivet så ligger fokus på att vara bidragande till den allmänna folkhälsan och även ta vara på föreningslivet vi har i Sverige och stärka det. Vasaloppet har som mål att nå ut till och attrahera så många som möjligt i samhället och därmed bredda sina målgrupper. Då funktionärerna som hjälper till vid alla olika lopp är nödvändiga och så viktiga för att loppen ska kunna genomföras så är det viktigt för Vasaloppet att påvisa hur mycket pengar som går tillbaka ut i föreningslivet och bidrar till ökade resurser där just för att få den volontärhjälp som behövs vid de olika loppen.

Produktutveckling och hållbart investerande är grunden i Vasaloppets ekonomiska perspektiv. Samarbeten med markägarna för Vasaloppsarenan är mycket viktiga och man utvärderar även om andra organisationer kan utnyttja arenan då den inte används av Vasaloppet. Produktutvecklingen är också viktig för att fortsätta ha nöjda deltagare och att Vasaloppet fortsätter vara attraktivt som varumärke och en viktig del i svenskt näringsliv.

Vasaloppet genom tiderna

När Gustav Eriksson (Gustav Vasa) år 1520 flydde från den dåvarande danske kungen Kristian II:s soldater kunde han knappast ana att sträckan han åkte mellan Sälen och Mora skulle bli inspirationen till idag världens största långlopp på längdskidor och även världens äldsta lopp – Vasaloppet.

Det första Vasaloppet gick av stapeln söndagen den 19:e mars år 1922, cirka en månad efter att förslaget om detta hade publicerats i Västmanlands Läns Tidning av chefredaktören Anders Pers från Mora. Tack vare sponsring från tidningen Dagens Nyheter med 1000 kronor så blev Anders Pers förslag till verklighet. Med 119 startande blev vinnaren av Vasaloppets första upplaga Norsjöpojken Ernst Alm, endast 22 år gammal, på sju timmar, 32 minuter och 49 sekunder. Han blev därmed inte bara den första segraren, utan även den yngsta genom tiderna.

Vasaloppet år 1922 blev alltså starten för en lång tradition, och genom tiderna har loppet genomförts alla år utom tre gånger – 1934 på grund av för få personer anmälda samt 1932 och 1990 på grund av för lite snö. Det tog dock många år innan skidloppet blev mer populärt, inte förrän år 1959 hade loppet fler än 1 000 startande. Efter det ökade antalet i snabbare takt med över 6 000 startande år 1966 och över 10 000 startande år 1977. De senaste 15 åren har antalet startande varit relativt lika, det har pendlat mellan cirka 13 000 och 15 709 personer, den senare siffran är den högsta i historien och året var 2010.

Redan i andra upplagan av loppet, år 1923, deltog Margit Nordin som blev den första kvinnan att delta i Vasaloppet. Det dröjde dock bara till året efter innan kvinnor förbjöds att delta, vilket blev ett förbud som fanns kvar ända till år 1981 då det upphörde efter att fler och fler kvinnor började klä ut sig till män för att delta.

Sedan starten 1922 har den snabbaste åktiden mer än halverats. Jörgen Brink gick år 2012 i mål på tiden 3 timmar, 38 minuter och 41 sekunder, motsvarande en medelhastighet på nästan 25 kilometer per timme. De tio snabbaste tiderna genom historien innehas av sex svenskar, tre norrmän och en schweizare. Dessa tio lopp har genomförts mellan år 1983 och år 2017 och ligger alla under tiden 4 timmar.

Vasaloppet är alltså ett skidlopp med lång historia och med många traditioner. Loppet genomförs alltid den första söndagen i mars (med undantag 2015 då det anordnades andra söndagen i mars) och tradition är också att just innan målgång väntar en så kallad kranskulla, en kvinna som hänger en krans kring den segrandes hals, vilket segraren sedan åker i mål med. Vasaloppet åks i klassisk stil och människor från hela världen är välkomna att delta i vad som har blivit en riktig folkfest.